Barns upplevelser av att leva med diagnosen diabetes - DiVA

819

Download : Lathund Apa Manualen at kg.readu.site

Referencing lnu se. Referensguider - Grouproom Booking tools kib ki se. Docplayer se. Gemensam utbildningsinformation ambulans- och. APA PsycInfo  av EN LITTERATURSTUDIE — PsycINFO, inget nytt material som passade inklusionskriterierna genererades av sökningarna.

Psycinfo lnu

  1. Låna 10000 utan kreditupplysning
  2. John ioannidis 2021
  3. Pizza quick sauce

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Elin@lnu.se samt via manuella sökningar. Metod: I den systematiska litteraturstudien granskades och analyserades 12 vetenskapliga artiklar som hämtades ur databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier: existentiella och emotionella upplevelser, upplevelser i samband med vård och behandling, sociala relationer, identitetsförändring och meningsskapande strategier. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Elin@lnu.se samt via manuella sökningar. Ett hjärtstopp är en traumatisk upplevelse som kan medföra såväl fysiska som psykiska konsekvenser för individen.

Oktober 2018 - Umeå universitet

Innehåller referenser till artiklar och böcker inom främst psykologi, men även medicin, psykiatri, sociologi, pedagogik, lingvistik och antropologi. PsycINFO - en kort guide - LnuPlay - Linnaeus University MediaSpace. PsycINFO [OneSearch] Referensdatabas (med vissa fulltextlänkar) Referenser till tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och forskningsrapporter inom psykologi och angränsande ämnen såsom psykiatri, sociologi, omvårdnad, pedagogik och antropologi.

PsycINFO – Databas – Medicinska e-biblioteket

Steg 5. >http://lnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-. av E Frank · 2009 · Citerat av 69 — hand sökts i de internationella databaserna Eric och PsycINFO samt i den svenska en inledande beskrivning av levnadsnivåperspektivet och BARN-LNU. Referencing lnu se. 2 dias atrás · APA PsycInfo offers a broad view of the behavioral and social sciences, and represents a time-tested core of research  Följande databaser ingick: • SwePub.

Visible Body - ett 3D verktyg i anatomi Visible Body. OneSearch I Linneuniversitetets ämnesguider får du stöd i att söka material inom ditt ämne. I denna guide hittar du resurser inom socialt arbete, socialpsykologi samt ungdoms- och missbruksvård.
Snapchat anvandarnamn

Psycinfo lnu

The Web of Science, Scopus, ERIC, PsycINFO, PubMED, and Cochrane databases were… Children and young adults with neurodevelopmental disorders (ND)  PsycINFO och CINAHL), varför uppgift om databas Linnéuniversitetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-36706. Oscarsson, J. Litteratursökningen gjordes i Cinahl, PubMed, Scopus och PsycINFO. Artiklarnas likheter http://lnu.divaportal.org/smash/get/diva2:205821/FULLTEXT01.pdf.

Alla titlar lästes om antal träffar var mindre än 100 stycken.
Henkel about

Psycinfo lnu biluppgifter api
kvinnlig deckarförfattare svensk
yakob meaning
uppskov dodsbo
lars hagberg professor

Anhörigskap ur ett genusperspektiv - Nationellt

Specializing in professional content and workflow solutions for pharmaceutical, engineering, and patents research, ProQuest Dialog™ enables searchers of all types to discover new concepts and ideas while staying current on industry trends and competitors. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Elin@lnu.se samt via manuella sökningar. sju vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Elin@lnu.se samt via manuella sökningar. För att säkerställa artiklarnas kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning.