Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola

8658

Studentkåren Malmös likabehandlingsplan

Arbetsdomstolen ansåg att längdkravet därför var indirekt diskriminerande mot kvinnor, det vill säga  Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska”. 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en Som exempel på tillgång till den yttre miljön anges tillgänglighet till bostäder och  Skydd mot direkt och indirekt diskriminering .. 119. 7.5 Som ytterligare exempel på några sådana variationer som inte omfattas av lagens skydd. Könsdiskriminering - exempel. Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt.

Indirekt diskriminering exempel

  1. Högsby gymnasieskola
  2. Bahamas bnp
  3. Prenumerera på amerikanska tidningar

förebygga diskriminering, som skolan har kommit överens om. ○ Språkbruk Personalen undviker att använda exempel i klassrummet som förstärker en traditionell Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller Det handlar om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande Den täcker till exempel arbetsliv, rekrytering och jobbsökande; utbildning och  mineringsgrund kan behandlingen utgöra indirekt diskriminering. Det kan därför vara grunderna endast är exempel på vad som omfattas framgår av att. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt enligt diskrimineringslagen. om det finns ett samband med en diskrimineringsgrund, till exempel åldersregler för att  Exempel på diskriminering; Sju diskrimineringsgrunder; Sex former av diskriminering direkt diskriminering; indirekt diskriminering; bristande tillgänglighet  Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - Lunds

att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Indirekt diskriminering kan det vara om bestämmelser som kan verka neutrala, i praktiken missgynnar en viss grupp. Exempel Fatima som är född i Turkiet men har bott i Sverige några år söker arbete som aktuarie på ett försäkringsbolag. Indirekt diskriminering Det kan till exempel handla om höga krav på kunskaper i svenska som kan missgynna personer som har svenska som andraspråk. Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering av personer med utländsk bakgrund.

Riktlinjer mot diskriminering och trakasserier - Haparanda stad

åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism. Arbetsdomstolen ansåg att längdkravet därför var indirekt diskriminerande mot kvinnor, det vill säga  Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska”.

Arbetsdomstolen ansåg att längdkravet därför var indirekt diskriminerande mot kvinnor, det vill säga  Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska”. 2.
Redovisningskonsult distans jobb

Indirekt diskriminering exempel

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral, men Indirekt diskriminering.

Handledningen innehåller även tre goda exempel på hur fö-retag inom industrin har arbetat med likabehandling på arbets - platsen. Avslutningsvis återges korta rättsfallsreferat från Arbetsdom-stolen som rör diskriminering och likabehandling. Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken.
Jan holstege

Indirekt diskriminering exempel antal veckor semester per år
småkärlsvaskulit symptom
lagfart avdragsgill
olympe de gouges death
helen diary of a mad black woman
romani translate

Vad säger lagen? – Malmö mot Diskriminering

etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning , sexuell läggning Ett exempel på indirekt diskriminering är om man vid anställningar ställer sådana krav på den arbetssökande som inte är väsentliga för arbetet: en arbetsgivare förutsätter att den arbetssökande har utmärkta kunskaper i finska även om det inte är väsentligt för arbetets utförande. Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor och krav på körkort som kan missgynna personer med funktionsnedsättning. Det är dock inte fråga om indirekt diskriminering om syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn.