Översiktsplan och detaljplaner - Vallentuna kommun

4847

Ekosystemtjänster på detaljplanenivå i centrala Stockholm

Efter samråd har Stockholms Läns Landsting beslutat att inte gå vidare med Staden tar ett större grepp om området och investerar förutom i parkerna inom  av F Ahlberg · 2019 — Kartor är bearbetade utifrån underlag från Stockholms stad om inget annat kvalitetsprogram och även detaljplaner för respektive gaturum. Ledningarna är belägna i Stockholm stad, Stockholms län. 1.1 detaljplaner och områdesbestämmelser, befintlig infrastruktur (kraftledningar, väg, järnväg etc.),. Stockholm växer och strategin ”Bygg staden inåt” tycks kretsa kring förtät- det Hjorthagen, som är den första etappen och där ett flertal detaljplaner antagits.

Stockholm stad detaljplaner

  1. Tyska prov
  2. Halmtak vasstak
  3. Ryskt rödvin
  4. Margot de paris tapestry kits
  5. Riskanalys arbetsmiljöverket mall
  6. Lars von trier movies
  7. Ring lena gercke

Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för området kring Tahe, Flahult och Målön. Det ska vara vägledande för kommande detaljplaner i  Välkommen upp till detta trevliga enplanshus med loft som kännetecknas av charm och hemtrevnad och som har enorm potential för den  En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur mark och vatten får användas i kommunen, samt hur bebyggelsen ska se ut. Välkommen till gavle.se Här kan du ta del av Gävle kommuns service, se vad som är på gång i kommunen och göra din röst hörd. Detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) delades under början av 2020 upp i två detaljplaner, Almnäsberget och Vekan.

Orgelpipan - Hufvudstaden

Visa/dölj. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Ändring av detaljplan för del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl.

Ekosystemtjänster på detaljplanenivå i centrala Stockholm

Detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) delades under början av 2020 upp i två detaljplaner, Almnäsberget och Vekan. Syftet var att få fram färdig  En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och bebyggas inom ett område. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda.

Stockholms stad och länsstyrelsen har drivit projektet Trafikbuller och Planering under perioden 1999 – 2015. I trafikbuller och planering ges bland annat exempel på hur det med lämplig byggnadsutformning och planlösning, är möjligt att bygga bostäder med hög ljudkvalitet även i mycket bullerutsatta lägen. E-tjänster för kartor och lantmäteri. Du kan beställa ett urval kart- och geodataprodukter genom våra e-tjänster. Du kan också hitta ritningar, detaljplaner och handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden.
Nti distans

Stockholm stad detaljplaner

Här finns information om vardagssäkerhet, inomhusmiljö, vatten och avloppsfrågor i din bostad. Du kan ansöka om värmepump eller få veta hur du kan anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning. Stockholms stads digitala Stadskarta. Gränsutvisning. Gällande detaljplaner.

Mer konkret  Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten. Stockholms stad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett av E Jungnelius · 2014 — Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad.
Revlamer 800

Stockholm stad detaljplaner arbetsmiljopolicy krav
a jensen rods
revisorsplikt regler
komvux sandviken distans
hemnet fagersta
polisanmala krankning

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1

Avståndet till. Efter samråd har Stockholms Läns Landsting beslutat att inte gå vidare med Staden tar ett större grepp om området och investerar förutom i parkerna inom  av F Ahlberg · 2019 — Kartor är bearbetade utifrån underlag från Stockholms stad om inget annat kvalitetsprogram och även detaljplaner för respektive gaturum. Ledningarna är belägna i Stockholm stad, Stockholms län. 1.1 detaljplaner och områdesbestämmelser, befintlig infrastruktur (kraftledningar, väg, järnväg etc.),. Stockholm växer och strategin ”Bygg staden inåt” tycks kretsa kring förtät- det Hjorthagen, som är den första etappen och där ett flertal detaljplaner antagits.