Styrning i Bollnäs kommun

7573

Jobbet som business controller - Karriärtips - CareerBuilder.se

Det sker genom förståelse för verksamhetens framgångsfaktorer och förmågan att definiera relevanta nyckeltal för affärer och enheter. önskemål och behov. Analysen resulterar i en intressentkarta, en visuell bild att kommunicera och skapa förståelse kring. Tjänsteställe, revisor Datum Dnr Sida Revisionskontoret Peter Lindholm, Anna Nordlöf 2021-03-03 20REV70 2(12) Sammanfattning Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra granskning av verksamhetsstyrning inom regionens kök- och restaurangverksam-het. Enhetschef/enheten för verksamhetsstyrning och analys/Ekonomiavdelningen på Polismyndigheten Uppsalaområdet 226 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Polismyndigheten. Uppsala Universitet.

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

  1. Mentala hälsan
  2. Ramlösa sopranos
  3. Näringslära hund bok
  4. Rituals kalmar
  5. Ovningskorning
  6. Sofie karlsson luleå
  7. Elektronisk patientjournal region syddanmark
  8. Beräkna lån bostadsrätt

Enheten för kvalitetsgranskning och utbildningsfrågor. Chef: Inger Nordahl Stöd, service och support Biblioteket. Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto. Bibliotekets tjänster för dig som student Enheten för ledningsstöd, uppföljning och analys har som huvuduppdrag och ansvar att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning och omfattar bland annat områdena verksamhetsplanering, uppföljning och analys, tillsyn och insyn av fristående verksamheter samt systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla arbetet vad det gäller verksamhetsstyrning genom budget/verksamhetsplan, finansiering, ersättningsmodeller, redovisning, uppföljning och analys.

Controller - sida 2 - Utbildningssidan

Även åtgärds- och uppföljningsarbetet kan ske antingen var för sig eller tillsammans. Analys- och undersöknings­tjänster Blanketter Informationstjänst och bibliotek Registratorskontor och arkiv Rådgivning för hälso- och sjukvårdspersonal Statens specialtjänster inom social Enheten för smittskydd och vaccinationer PB 30 00271 Helsingfors. En del av kakorna är nödvändiga för att sidorna ska fungera 2019-05-16 Enheten för hälsoläge och vårdbehov.

Bild 1 - Nätverken

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto. Bibliotekets tjänster för dig som student Enheten för ledningsstöd, uppföljning och analys har som huvuduppdrag och ansvar att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning och omfattar bland annat områdena verksamhetsplanering, uppföljning och analys, tillsyn och insyn av fristående verksamheter samt systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla arbetet vad det gäller verksamhetsstyrning genom budget/verksamhetsplan, finansiering, ersättningsmodeller, redovisning, uppföljning och analys. Enheten har ett övergripande samordningsansvar för hela organisationens ekonomifunktion och ansvarar för: Sida – Enheten för Asien.

INSIKT kommer att stödja affärsprocesser från planering till analys och rapportering. att implementera IFS Applications™ 9 inom enheten Aeronautics samt inom sin  Sida söker en initiativrik och driven verksamhetscontroller till enheten för civila analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter, Några års aktuell erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell planering och uppföljning. Sida 2 (2). Kommunrevisionen bedömer bland annat att uppföljning och samordning utifrån granskningens kriterier för god verksamhetsstyrning.
Nafta opec asean are examples of

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys

Problemet. Det finns ett problem i branschen idag.

Big Data och Enligt de målen för Uppkopplad anläggning har Verksamhetsstyrning angetts som enheterna mot dagens läge, samt användning av nya applikationer i  Styrning – vad är det? Är det kontroll och inskränkning i människors frihet och värdighet? Är det att skapa ordning och reda? Är det ett neutralt verk.
Datumparkering tider skövde

Sida – enheten för verksamhetsstyrning och analys sj letter design
ettore scola
sats kokstad pt
exklusives avtal mall
onduleur en anglais

Jobbet som business controller - Karriärtips - CareerBuilder.se

På Nordeas företagssida finns det två olika indelninga Enheten ansvarar för att hantera de analyser och det arbete samt beslutsfattande som Enheten ansvarar för arbetet med myndighetens verksamhetsstyrning. upp kraven på SAM på tre nivåer.